Światowy Program Responsible Care Partnerem VIII Kongresu Polska Chemia

08.06.2021

Z przyjemnością informujemy, że Światowy Program Responsible Care, znany szerzej w  Polsce pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”, został Partnerem VIII Kongresu Polska Chemia.

Odpowiedzialność i Troska” jest wyjątkową międzynarodową inicjatywą przemysłu chemicznego, której celem jest ciągłe dążenie do poprawy w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. 

Program ten promuje zarówno etykę prowadzenia działalności wytwórczej, jak również buduje zaufanie do przemysłu, który jest niezbędny w poprawie standardów życia oraz jego jakości, włączając w to zrównoważony rozwój. Prowadzenie stałego dialogu ze swoimi Klientami, dostawcami, oraz ze społecznością lokalną, jest jednym z najważniejszych obszarów przynależności firm do Programu „Odpowiedzialność i Troska”. 

Programowi na całym świecie przyświecają te same idee, choć realizowane są odmiennie. W Polsce założenia Programu realizuje obecnie 20 przedsiębiorstw. Są to kluczowe przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, mające na niego realny wpływ. Realizacja założeń Programu, pozwala również przedsiębiorstwom na swobodną wymianę doświadczeń na polu organizowanych spotkań branżowych oraz wspomaga w prowadzeniu działań edukacji społecznej. 

W ramach Programu, organizowana jest konferencja pod nazwą Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, która w tym roku będzie widoczną częścią konferencji organizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego: TECHCO Forum - nowego forum spotkań przedstawicieli całego krajowego przemysłu – płaszczyzny dyskusji, prezentacji case-study i najnowszych rozwiązań produktowych dla całego polskiego przemysłu. Swoje prelekcje będą mieli uznani w branży chemicznej eksperci, specjaliści, a także radcy prawni interpretujący pojawiające się istotne zmiany w dotychczasowych regulacjach. 

Realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i  Troska” zgodnie z przyjętymi planem również i  w tym roku będą angażować się w działania polegające na edukacji społeczności lokalnej, minimalizując przy tym negatywne oddziaływanie na środowisko w otoczeniu firmy. Takim projektem realizowanym poprzez Program ”Odpowiedzialność i Troska” jest organizowana nieprzerwanie od 2003 roku akcja „Drzewko za butelkę”. Akcja jest skierowana do dzieci i polega na promowaniu postawy proekologicznej poprzez zbieranie niepotrzebnych, zaśmiecających otoczenie plastikowych butelek PET oraz innych odpadów uciążliwych dla środowiska. Sukces akcji, dzięki dużej aktywności Realizatorów, spowodował, że podczas wszystkich dotychczasowych edycji zebrano ponad 32 milionów butelek PET oraz 38 ton innych odpadów za które posadzono blisko 36 tysięcy drzewek.