Przewodniczący CEFIC gościem specjalnym VIII Kongresu Polska Chemia!

31.05.2021

Przedstawiamy pierwszego z gości specjalnych VIII Kongresu Polska Chemia.

Będzie nim dr Martin Brudermüller - dyrektor generalny BASF, przewodniczący CEFIC – Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego.

Dr Martin Brudermüller z wykształcenia jest chemikiem, w 1987 uzyskał stopień naukowy doktora. Na stanowisko przewodniczącego CEFIC został wybrany w październiku 2020 roku.

Z dr Martinem Brudermüllerem podczas VIII Kongresu Polska Chemia porozmawiamy m.in. o:

  • wyzwaniach, jakie przed europejskim przemysłem chemicznym stawia Europejski Zielony Ład,
  • zaangażowaniu branży chemicznej w GOZ,
  • działaniach CEFIC związanych z unijną Strategią ds. Zrównoważonych Chemikaliów

Przemysł chemiczny ma możliwości, know-how i opracowuje innowacyjne technologie, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoimy dziś i będziemy stać w przyszłości. Zielony Ład jest punktem zwrotnym dla Europy, a przemysł chemiczny jest gotowy wspierać jego cele.”

Dr Martin Brudermüller