PROZAP Partnerem VIII Kongresu Polska Chemia

20.05.2021

Miło nam poinformować, że kolejnym Partnerem VIII Kongresu Polska Chemia będzie firma PROZAP.

 

PROZAP

 

PROZAP to wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe, od 50 lat świadczące swe usługi firmom z branży chemicznej w kraju i poza granicą. PROZAP należy do Grupy Kapitałowej PUŁAWY, a wraz z nią do Grupy Azoty, stanowiąc ich zaplecze inżyniersko – projektowe i jest zaangażowany we wszystkie najważniejsze inwestycje. 

Siedziba główna znajduje się w Puławach, na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.  

PROZAP posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów: 

 • amoniaku 

 • mocznika 

 • AdBlue 

 • saletry amonowej 

 • siarczanu amonu 

 • siarczanu żelaza 

 • fosforanu mono i dwu-amonowego 

 • kwasu siarkowego i azotowego 

 • kwasu fosforowego i fluorokrzemowego 

 • melaminy 

 • kaprolaktamu 

 • metanolu 

 • nadtlenku wodoru 

 • bieli tytanowej i innych 

PROZAP specjalizuje się także w rozwiązaniach technicznych umożliwiających ograniczenie emisji pyłów i amoniaku z wytwórni nawozów, SO2 ze spalin elektrociepłowni (nowatorska metoda mokra amoniakalna). 

Biuro oferuje pełen zakres usług: od koncepcji, przez studia wykonalności, transfer technologii, aż do projektowania, organizacji dostaw, rozruchu instalacji, odbiorów, nadzorów autorskich, szkolenia personelu i opracowania dokumentacji powykonawczej. Firma ma doświadczenie w pełnieniu roli kierującego biura projektów oraz realizacjach inwestycji „pod klucz”. 

W utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych usług świadczy również wdrożony w 1998 roku i stale funkcjonujący System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, 14001 i 18001. 

Firma zatrudnia  ok. 130 osób z wieloletnim stażem zawodowym. 

 

Więcej informacji na stronie http://prozap.com.pl/