PROZAP Partnerem VII Kongresu Polska Chemia

08.09.2020

Z przyjemnością informujemy, że PROZAP Sp. z o. o. jest Partnerem VII Kongresu Polska Chemia.

prozap

PROZAP to wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe, posiadające wieloletnie, udokumentowane doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów.

Firma specjalizuje się również w rozwiązaniach technicznych umożliwiających ograniczenie emisji pyłów i amoniaku z wytwórni nawozów i innych rozwiązań z dziedziny ochrony środowiska.

PROZAP oferuje pełen zakres usług: od koncepcji, przez studia wykonalności, transfer technologii, aż do projektowania, organizacji dostaw, rozruchu instalacji, odbiorów, nadzorów autorskich, szkolenia personelu i opracowania dokumentacji powykonawczej. Firma ma doświadczenie w pełnieniu roli kierującego biura projektów lub realizacjach inwestycji „pod klucz”.

W roku 2020 PROZAP obchodzi 50 lecie działalności projektowej, gdyż z zachowaniem ciągłości dziedziczy i pomnaża dorobek powstałego w roku 1970 Biura Projektów Zakładów Azotowych „Puławy”.

http://prozap.com.pl/