PCC Rokita Partnerem VIII Kongresu Polska Chemia

27.05.2021
Z przyjemnością informujemy, że firma PCC Rokita została Partnerem VIII Kongresu Polska Chemia.
 
 
PCC Rokita
 
 
Grupa PCC  to międzynarodowa struktura kapitałowa, zarządzana przez niemiecką firmę PCC SE. W swoich strukturach skupia 81 spółek działających w 41 lokalizacjach (mieszczących się w 18 krajach świata), zatrudniając 3500 pracowników.
 
Większość spółek znajduje się w Europie, lecz PCC prowadzi swoją działalność także m.in. w USA, Tajlandii, Malezji, Ghanie czy Islandii. Grupa PCC działa w trzech głównych obszarach – chemii, energetyki i logistyki, z których najważniejszą i największą jest opracowywanie i produkcja środków chemicznych i formulacji przemysłowych. W swoim portfolio produktowym, firma posiada ponad 1000 pozycji począwszy od chemikaliów, przez dodatki do formulacji aż po produkty ready-to-use, produkty konsumenckie i opakowania. Produkty chemiczne  wytwarzane na instalacjach PCC są wykorzystywane praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu.
 
Największym obiektem Grupy PCC jest kompleks przemysłowy znajdujący się w Brzegu Dolnym w województwie dolnośląskim. To tutaj swoją siedzibę mają takie spółki jak PCC Rokita SA, PCC Exol SA czy PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o.
 
W skład spółki PCC Rokita SA wchodzą:
 
  • Kompleks Chloru, którego głównymi produktami są chlor i alkalia wytwarzane na jednej z najnowocześniejszych na świecie instalacji elektrolizy membranowej,
  • Kompleks Polioli będący jednym z największych europejskich producentów polieteropolioli do produkcji poliuretanowych pianek elastycznych, pianek sztywnych a także farb i lakierów, klejów uszczelniaczy i elastomerów,
  • Kompleks Chemii Fosforu, który jest największym w Europie Wschodniej producentem środków zmniejszających palność pianek poliuretanowych. Ponadto jest dostawcą naftalenopochodnych superplastyfikatorów na potrzeby dużych inwestycji takich jak drogi, lotniska, czy stadiony.
PCC Exol SA jest z kolei jednym z największych i najważniejszych producentów surfaktantów oraz formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W portfolio spółki znajdują się m.in. anionowe, niejonowe, kationowe oraz amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, a także produkty specjalistyczne i formulacje chemiczne dla przemysłu.
 
PCC Consumer Products Kosmet sp. z o.o. odpowiada natomiast za produkty konsumenckie takie jak np. środki czystości i higieny osobistej. Firma jest również producentem szerokiej gamy preparatów do zastosowań profesjonalnych. Poza rozbudowanym portfolio gotowych produktów, spółka realizuje również projekty w obszarze contract manufacturing i private label.
 
Spółki Grupy PCC od lat wyznaczają standardy w zakresie efektywnego planowania procesów produkcyjnych oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii . W obliczu dzisiejszych wyzwań związanych ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją, jednym z kluczowych kierunków rozwoju Grupy PCC jest budowanie oferty produktów wpisujących się w trend zielonej chemii. Wzrastająca świadomość i  i odpowiedzialności przemysłu za środowisko i zmiany klimatyczne, szczególny nacisk na „zieloną”, ekologiczną produkcję,  staje się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Grupa PCC uczestnicząc w zielonej transformacji światowego przemysłu chemicznego proponuje swoim klientom nowy segment produktów o nazwie GREENLINE™.  Produkty te odpowiedzią na potrzeby wielu firm operujących w różnych branżach przemysłowych, gdzie Grupa PCC jest jednym z ogniw łańcucha dostaw.
 
Więcej na stronie https://pcc.rokita.pl/