Najważniejsze zagadnienia

VII Kongresu Polska Chemia

27.07.2020

Tegoroczna edycja Kongresu Polska Chemia, która w tym roku odbędzie się wyjątkowo w formie online już 16 września obejmować będzie kilka obszarów tematycznych - szczególnie ważnych zarówno dla branży chemicznej, jak i całego polskiego przemysłu. 

– Tegoroczny Kongres Polska Chemia będzie oscylował w ramach trzech głównych obszarów: gospodarka, środowisko, człowiek. Liczne debaty, panele i spotkania eksperckie posłużą uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące przemysł pytania: jak pandemia wpłynęła na polski przemysł - zwłaszcza na przemysł chemiczny? Jak wygląda funkcjonowanie w nowej rzeczywistości? Czego potrzebuje branża, aby tworzyć innowacje, nowe zielone inwestycje? Co te innowacje kreuje, napędza? Jak sprostać ambitnym celom klimatycznym stawianym przez UE? Zielony Ład zagrożeniem, wyzwaniem czy szansą dla Polskiej Chemii? Jakie są kluczowe trendy kształtujące politykę środowiskową? Pokażemy również wiele istniejących rozwiązań, dobrych praktyk branży, które mogą służyć ochronie środowiska, eliminowaniu oddziaływania na wodę, powietrze i glebę czy racjonalnemu wykorzystaniu zasobów w ramach GOZ. Podyskutujemy nad tematami związanymi z transportem i dystrybucją, a więc logistyką w chemii, jak również wykorzystaniem narzędzi 4.0 – ich nieustającym rozwojem, coraz większym znaczeniem w Polskiej Chemii i ogromną rolą w bezpieczeństwie procesowym. Te i wiele innych tematów, omówionych w nowej formule Kongresu, posłuży zdiagnozowaniu obecnej i przyszłej sytuacji  Polskiej Chemii. – opowiada dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert w Pionie Rzecznictwa i Legislacji w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Tematyka VII Kongresu Polska Chemia skupiać się będzie wokół trzech obszarów tematycznych – gospodarka, środowisko, człowiek – a także oscylować wokół zagadnień, które są obecnie najważniejsze dla sektora chemicznego i całego przemysłu. W tym roku będą to:

  1. PRZEMYSŁ W CZASIE PANDEMII

Jaki jest wpływ COVID-19 na polski przemysł - zwłaszcza na przemysł chemiczny? Omówienie obecnej  sytuacji w sektorze, zagrożeń, potrzeb i aktualnych priorytetów. Jakie nastąpiły zmiany, przemodelowania strategii i modeli biznesowych? Jak wygląda funkcjonowanie w nowej rzeczywistości? Ocena sytuacji, wnioski i perspektywy na przyszłość.

  1. INNOWACJE I KLUCZOWE INWESTYCJE

Co napędza innowacje? Czy regulacje są głównym motywatorem rozwoju branży i wprowadzania innowacji? Rola i miejsce innowacji w dobie pandemii. Czy innowacje będą skutecznym narzędziem odpowiedzi dla przyszłych wymagań unijnych? Czego potrzebuje branża, aby tworzyć nowe technologie, procesy, inwestycje? Największe inwestycje Polskiej Chemii.

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Ludzie kluczowym elementem innowacyjnego przemysłu. Współpraca nauka-przemysł, ocena sytuacji, aktualne potrzeby i możliwości. Czy rozwój centrów badawczych może być zagrożeniem dla Instytutów Badawczych? Czy innowacyjna myśl techniczna jest skutecznie chroniona? Jak kształtować współpracę nauka-przemysł aby móc sięgać po unijne fundusze?

  1. EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Nowe zielone wymagania. Jak sprostać ambitnym celom klimatycznym stawianym przez UE? Nowe strategie przemysłowe,  zielona i cyfrowa transformacja. Priorytety polskiego przemysłu w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu. Zielony Ład zagrożeniem, wyzwaniem czy szansą dla Polskiej Chemii? Diagnoza – oczekiwania kontra rzeczywistość. Istota zachowania konkurencyjności Polskiej Chemii na poziomie globalnym. Kluczowe potrzeby branży we wdrażaniu elementów Zielonego Ładu.

  1. LOGISTYKA W CHEMII

Wpływ COVID-19 na cały system transportu i dystrybucji. Powiązania w łańcuchu produktowym. Logistyka w obliczu nowych wyzwań regulacyjnych. Zielony i zrównoważony transport.

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Jakie są kluczowe trendy kształtujące politykę środowiskową? Oczekiwania i wyzwania dla branży chemicznej. Czy krajowe regulacje odzwierciedlają unijne ambicje? Redukcja oddziaływania na środowisko – dobre praktyki branży. Gospodarka obiegu zamkniętego i racjonalne wykorzystanie zasobów. Znaczenie zrównoważonego rozwoju dla branży.

  1. ZIELONE INWESTYCJE

Transformacja energetyczna – jakie są możliwości  Polskiej Chemii? Efektywność energetyczna, zielona energia, nowe surowce - koniecznością czy trendem? Zielone technologie i inwestycje – potrzeby, źródła i możliwości finansowania.

  1. CHEMIA 4.0

Narzędzia 4.0 codziennością czy przyszłością Polskiej Chemii? Wpływ pandemii na rozwój i implementację rozwiązań 4.0. Bezpieczeństwo procesowe i ochrona pracowników - znaczenie automatyzacji i digitalizacji.

 

Rejestracja na VII Kongres Polska Chemia jest bezpłatna, a zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.kongrespolskachemia.pl/rejestracja