Najważniejsze tematy VI Kongresu Polska Chemia

14.05.2019

VI Kongres Polska Chemia już za 2 tygodnie (5-6 czerwca 2019, Orlen Arena, Płock)! Znamy obszary tematyczne tegorocznej edycji najważniejszego spotkania branży chemicznej w Polsce.

W tym roku kluczowym będzie to co najważniejsze, ale też najtrudniejsze dla sektora. Bardzo dużo miejsca będzie poświęcone tematyce prośrodowiskowej – gospodarce obiegu zamkniętego, plastikom i paliwom przyszłości. To są największe wyzwania przed którymi dziś stoimy jako sektor. Inwestycje w branży, wsparcie konkurencyjności, bezpieczeństwo i trendy regulacyjne są kolejnymi obszarami, które zostaną podniesione podczas tegorocznej edycji Kongresu.

Wśród panelistów szóstej edycji Kongresu Polska Chemia są przedstawiciele administracji państwowej, parlamentu, najważniejszych światowych i krajowych firm, instytucji i organizacji związanych z przemysłem chemicznym.

Kongres rozpocznie się od debaty strategicznej „Chemia Przyszłości – kluczowe kierunki rozwoju strategicznego sektora gospodarki” w której prezesi największych spółek sektora oraz przedstawiciele administracji będą zastanawiać się które ze światowych trendów mają największy wpływ na krajowy przemysł chemiczny i całą gospodarkę.

 

VI Kongres Polska Chemia będzie podzielony na kilka bloków tematycznych:

Inwestycje w sektorze

Debata strategiczna: Chemia globalnie – wpływ inwestycji na świecie na możliwości inwestycyjne oraz konkurencyjność Europy i Polski

Czy i jak regulacje unijne wpływają na pozycję konkurencyjną naszej części Europy? Jesteśmy gotowi na zmiany, które szykują nam europejscy technokraci? Geopolityka światowa – oddziaływanie na Unię Europejską i Polskę. Polskie inwestycje a światowe realia

 

Panel: Inwestycje prośrodowiskowe – nowy trend w gospodarce

Jak odpowiadając na środowiskowe trendy utrzymać konkurencyjność firm? Jak planować inwestycje środowiskowe? Środowiskowa odpowiedzialność sektora.

 

Bezpieczna Chemia

Panel: Inwestycje w infrastrukturze – infrastruktura krytyczna w przemyśle chemicznym

Infrastruktura krytyczna – co to znaczy w kontekście sektora chemicznego? Jak powinny wyglądać skutecznie realizowane inwestycje? Stan infrastruktury a rozwój sektora – potrzeby i wyzwania.

 

Panel: Bezpieczeństwo w transporcie – przewagi konkurencyjne

Obraz transportu, bezpieczeństwa i przyszłości logistyki w obliczu globalnych zagrożeń. Ocena dostawców usług. Wyzwania regulacyjne i najwyższa jakość.

 

Środowisko nr 1!

Panel: GOZ – nowy łańcuch wartości w chemii

Priorytetowe regulacje gospodarki obiegu zamkniętego – co to tak naprawdę oznacza? Jakie są polskie realia prowadzania GOZ-u? GOZ- zarobimy czy stracimy? Strategie firm a gospodarka obiegu zamkniętego.

 

Panel: Chemia pod presją – regulacje vs. rzeczywistość

Jakie są realne koszty zmian regulacyjnych? Co zrobić by obciążenia regulacyjne stały się szansą rozwojową? Horyzontalne spojrzenie na regulacje

 

Surowce przyszłości

Debata strategiczna: Co i czy w ogóle zastąpi konwencjonalne surowce?

Czy „surowce przyszłości” są w stanie dać nam tyle co węgiel, ropa i gaz? Jaki alternatywnymi surowcami dysponujemy dzisiaj? Warunki do rozwoju surowców przyszłości. Gdzie będziemy za 10 lat?

 

Debata strategiczna: Nowe surowce – rozwiązania dla „plastics ban”

Prezentacja wprowadzająca : „Czy można otrzymać produkty specjalistyczne z odpadów? Tak, my to robimy!”.

„Plastics ban” - chwilowa moda czy jedyna ścieżka rozwoju? Alternatywy dla plastików – czy działają? Realne koszty „plastics ban”. Jak sprostać trendowi i wymaganiom konsumentów?

 

Jak wygrać z konkurencją?

Panel: Człowiek kluczowym elementem rozwoju innowacyjności?

Prezentacja wprowadzająca: „Innowacyjność się opłaca”

Jakich pracowników nam dziś brakuje? Jak wykorzystać potencjał pracowników, których już mamy? Jakie są możliwości poszukiwania odpowiedniego pracownika? Czy zwiększenie zaangażowania zespołu jest jedyną drogą do sukcesu?

 

Warsztat interaktywny: Rozwój technologiczny – wyzwania i bariery

Jak najefektywniej rozwijać firmę w obszarze nowych technologii? Jak połączyć inteligencje procesową z kluczowymi wskaźnikami wydajności? Cele strategiczne, technologie procesowe, utrzymanie ruchu – jak współpracować wielopłaszczyznowo i pokonać codzienne bariery?

 

Zapisy trwają tylko do 28 maja : https://www.kongrespolskachemia.pl/rejestracja

 

PIPC

Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego największa branżowa organizacja reprezentującą sektor chemiczny na arenie krajowej i międzynarodowej.