KGHM Polska Miedź została Partnerem Głównym VIII Kongresu Polska Chemia!

10.06.2021

Z przyjemnością informujemy, że spółka KGHM Polska Miedź została Partnerem Głównym VIII Kongresu Polska Chemia.

 

KGHM

 

KGHM Polska Miedź S.A. zalicza się do grona czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie.  Jest jednym z największych przedsiębiorstw w kraju o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Serce spółki bije na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym.

W Polsce KGHM posiada koncesję na eksploatację jednego z największych na świecie złóż miedzi, którego zasoby gwarantują utrzymanie wydobycia przez najbliższych 40 lat. Wydobycie rudy miedzi w Polsce odbywa się w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy oraz walcowni Cedynia. Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, KGHM jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. Po drugiej stronie oceanu, spółka posiada kopalnie w USA, Kanadzie i Chile.

Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej na świecie. KGHM jest także jedynym w Europie producentem renu i nadrenianu amonu z własnych zasobów. W portfolio produktów znajdują się również nowe metale takie jak molibden, pallad czy nikiel, otwierające drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych.

KGHM prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, cieszy się reputacją wiarygodnego producenta i jest odpowiedzialnym pracodawcą. Spółka zatrudnia ponad 18 tysięcy osób przekonanych, że to, co robią, jest ważne dla świata. To ludzie zaangażowani i pełni pasji. Najcenniejszym kapitałem spółki są pracownicy, bo dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i odpowiedzialności na globalne rynki trafiają cenne metale, bez których rozwój świata byłby niemożliwy.

Spółka, odpowiadając na wyzwania międzynarodowego otoczenia, konsekwentnie realizuje Strategię 4E stawiając na efektywność, ekologię, e-przemysł i elastyczność. Produkowane przez KGHM metale rozwijają innowacyjne sektory gospodarki, w tym także rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej. Miedź jest kluczowym surowcem dla realizacji idei Europy naturalnej dla klimatu. Jednym z priorytetów jest wpisujący się w te obszary Program Rozwoju Energetyki w KGHM, którego głównym elementem jest fotowoltaika. Zgodnie ze strategią Polskiej Miedzi, do 2030 roku, aż połowę zapotrzebowania na energię KGHM chce pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE. Spółka już inwestuje w takie projekty. Pierwsza farma fotowoltaiczna powstaje na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. w okolicach Huty Miedzi Legnica. Spółka finalizuje również umowy dotyczące budowy dwóch kolejnych elektrowni fotowoltaicznych na Dolnym Śląsku.

KGHM Polska Miedź inwestuje w innowacyjność, angażuje się w tworzenie i wdrażanie rozwiązań zmniejszających wpływ na środowisko naturalne, rozwija Gospodarkę Obiegu Zamkniętego oraz elektromobilność.

Realizacja strategii rozwoju systematycznie umacnia międzynarodową pozycję KGHM.