Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi ponownie Partnerem Kongresu

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi ponownie jest Partnerem VII Kongresu Polska Chemia. Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi jest jedną z wiodących polskich kancelarii rzecznikowskich. Świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w Polsce i zagranicą. 

jwpZespół Kancelarii tworzą doświadczeni krajowi i europejscy rzecznicy patentowi, prawnicy, konsultanci i eksperci różnych dziedzin. Kancelaria specjalizuje się w ochronie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz nazw domen internetowych i nazw firm.

Eksperci Kancelarii doradzają w sprawach z zakresu budowania strategii ochrony, zarządzania, wyceny i obrotu portfolio praw własności przemysłowej w firmie. Prowadzą badania patentowe i badania zdolności rejestrowej oznaczeń, postępowania rejestrowe, sporne i sądowe przed krajowymi i europejskimi organami administracji i sądami, udzielają pomocy prawnej w sprawach naruszeń praw wyłącznych i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Partnerzy