Kancelaria CMS Partnerem VIII Kongresu Polska Chemia!

01.06.2021

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria CMS została Partnerem VIII Kongresu Polska Chemia!

 

CMS

 

Zarejestruj się bezpłatnie na wydarzenie!

 

CMS jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii prawnych działających w Polsce – na rynku od ponad 25 lat.

Zespół ponad 185 prawników wspiera usługami doradztwa prawnego i podatkowego klientów prowadzących działalność we wszystkich sektorach gospodarki. Kancelaria pracuje zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i polskich przedsiębiorstw rodzinnych, instytucji finansowych oraz dla sektora publicznego. Zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej biur CMS zlokalizowanych w 71 miastach w 43 krajach na całym świecie, dzięki czemu klienci otrzymują wsparcie międzynarodowych zespołów oraz najwyższej jakości pomoc prawną dotyczącą innych rynków, na których prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność. Z kolei specjalizacja sektorowa pozwala kancelarii zaoferować klientom wsparcie prawników, którzy rozumieją wyzwania i specyfikę prowadzenia działań biznesowych w danej branży, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych.  

Kancelaria CMS współpracuje ze spółkami sektora chemicznego od lat, doradzając w szczególności w procesach inwestycyjnych, w bieżącej działalności tych spółek, przy pracach legislacyjnych nad aktami normatywnymi mającymi wpływ na prowadzoną przez nie działalność oraz w zakresie prawa ochrony środowiska. Doradztwo we wskazanym wyżej zakresie obejmuje m.in. następujące obszary: 

— strukturyzowanie projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem obowiązujących i planowanych regulacji prawnych oraz wymagań podmiotów finansujących; 

— pozyskiwanie wykonawców, kontrahentów i partnerów w projektach inwestycyjnych oraz układanie z nimi relacji; 

— kontraktacja dostaw materiałów wsadowych do produkcji oraz mediów, a także odbioru gotowych produktów; 

— uzyskiwanie praw, pozwoleń i innego rodzaju aktów o charakterze administracyjnym, w tym w zakresie planowania przestrzennego, niezbędnych dla realizacji inwestycji; 

— zapewnienie zgodności działania z wymogami środowiskowymi, w tym w zakresie emisji do powietrza (konkluzje BAT, EU ETS), gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie powierzchni ziemi, hałas, REACH, a także uzyskiwanie decyzji środowiskowych w procesie inwestycyjnym; 

— bieżące doradztwo wedle potrzeb klienta, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności; 

— opiniowanie obowiązujących oraz rozważanych regulacji prawnych i ich implikacji dla sektora. 

Skala i prestiż realizowanych projektów przekłada się na wysoką pozycję kancelarii w międzynarodowych rankingach Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz IFLR1000 – wszystkie główne praktyki CMS objęte rankingami klasyfikowane są jako wiodące na polskim rynku.  

Więcej na stronie.