Hyundai Engineering Partnerem Głównym VIII Kongresu Polska Chemia

25.05.2021

Z przyjemnością informujemy, że firma Hyundai Engineering została Partnerem Głównym VIII Kongresu Polska Chemia.

 

Hyundai Engineering

 

Hyundai Engineering jest na rynku od 1974 r. i  przez ostatnie cztery dekady stale rozwijała się, stając się globalną firmą realizującą inwestycje dla  wielu klientów z różnych branż na całym świecie. 

  

Portfel biznesowy Hyundai Engineering: 

  

Zakłady przetwórcze 

 • Rafineria ropy naftowej 

 • Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego 

 • Instalacje LNG 

 • Przemysł petrochemiczny 

 • Przemysł nawozowy i chemiczny 

 • Instalacje morskie 

 • Zakłady przemysłowe (huty i zakłady metalurgiczne) 

  

Elektrownie 

 • Wytwarzanie energii elektrycznej 

 • Cieplne 

 • Geotermalne 

 • Jądrowe 

 • Elektrociepłownie 

 • Przesył energii elektrycznej 

 • Podstacje i dystrybucja 

 • Analiza systemu elektroenergetycznego 

Dział Robót Budowlanych 

 • Fabryki 

 • Centra badawczo-rozwojowe 

 • Ośrodki kultury 

 • Placówki edukacyjne 

 • Obiekty sportowe 

 • Placówki medyczne 

 • Budynki mieszkalne  

 • Budynki wielofunkcyjne 

Infrastruktura i środowisko 

 • Porty i przystanie 

 • Wodociągi i kanalizacja 

 • Rozwój regionalny 

 • Zapory i elektrownie wodne 

 • Mosty i drogi 

 • Spalarnie śmieci 

 • Irygacja 

 • Energia odnawialna 

 

Hyundai Engineering z powodzeniem zdobywa i kompleksowo realizuje kontrakty o wielkiej skali i wartości przekraczającej miliardy USD na rynkach zagranicznych. Firma Hyundai Engineering jest obecnie jednym z wiodących wykonawców kontraktów pod klucz, świadczącym usługi obejmujące pełny cykl życia projektu, w  tym opracowanie projektu, studium wykonalności, doradztwo, opracowanie początkowych założeń projektowych i inżynierskich, nadzór budowlany, oddanie do użytkowania, eksploatację i utrzymanie oraz zarządzanie aktywami. 

Hyundai Engineering nieustannie inwestuje w innowacje, by móc rozwijać się w zrównoważony sposób i proponować klientom najwyższej jakości usługi.