Grupa Azoty S.A. Partnerem Strategicznym VII Kongresu Polska Chemia

06.08.2020

Z przyjemnością informujemy, że Grupa Azoty S.A. po raz siódmy została partnerem Strategicznym Kongresu Polska Chemia. W tym roku Kongres odbywa się w innowacyjnej formule TV.

GA

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Grupa intensywnie poszukuje możliwości rozwoju nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych.

Grupa Azoty od kilku lat zmienia oblicze polskiej chemii. Filarami jej długofalowej strategii są innowacje i inwestycje. Projekt Polimery Police realizowany przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins S.A. to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.