Firma NextChem została Partnerem Głównym VIII Kongresu Polska Chemia!

10.06.2021

Bardzo miło nam poinformować, że firma NextChem została Partnerem Głównym VIII Kongresu Polska Chemia!

 

NextChem

 

Firma NextChem z Grupy Maire Tecnimont zajmuje się rozwojem technologii w zakresie zielonej chemii i transformacji energetycznej. NextChem posiada portfolio obejmujące technologie autorskie, technologie na wyłączność, platformy integracji technologii, umowy EPC. NextChem pełni rolę partnera i koordynatora w kilku międzynarodowych projektach badawczych.

Mapa drogowa NextChem koncentruje się na trzech obszarach działalności: Greening the Brown – technologie redukcji zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych uwalnianych z istniejących zakładów; Gospodarka o obiegu zamkniętym – technologie mechanicznego i chemicznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów; Green-Green – technologie wykorzystujące biomasę lub surowce biologiczne do produkcji półproduktów, biopaliw i biotworzyw.