Firma Hyundai Engineering została Partnerem Głównym VII Kongresu Polska Chemia

11.09.2020

Mamy przyjemność ogłosić, że firma Hyundai Engineering została Partnerem Głównym VII Kongresu Polska Chemia.

 

logoHE

 

Firma Hyundai Engineering została założona w 1974 r. i przez ostatnie cztery dekady stale rozwijała się, stając się globalną firmą realizującą inwestycje pod klucz, która świadczy usługi w wielu branżach dla wielu klientów na całym świecie.

Firma świadczy usługi obejmujące pełny cykl życia projektu, w tym opracowanie projektu, studium wykonalności, doradztwo, opracowanie początkowych założeń projektowych i inżynierskich, realizację pod klucz, nadzór budowlany, oddanie do użytkowania, eksploatację i utrzymanie oraz zarządzanie aktywami. Hyundai Engineering prowadzi działalność jako wykonawca inwestycji pod klucz z powodzeniem realizując projekty tego typu w kraju i poza granicą. 

W ostatnim okresie silna pozycja firmy Hyundai Engineering w obszarze inwestycji pod klucz jest jeszcze bardziej doceniana ze względu na to, że Hyundai Engineering z powodzeniem zdobywa i realizuje kontrakty o wielkiej skali i wartości przekraczającej miliardy USD na rynkach zagranicznych. 

W całej swojej historii firma Hyundai Engineering nieustannie dostarczała wiedzę inżynierską oraz gotowe rozwiązania w różnych dziedzinach w Korei i na całym świecie, przyczyniając się do dobrobytu i szczęścia swoich klientów. 

https://www.hec.co.kr/en