Dyrektor wykonawczy ECHA gościem specjalnym tegorocznego kongresu!

02.06.2021

Mamy przyjemność przedstawiać sylwetkę drugiego z gości specjalnych VIII Kongresu Polska Chemia!

Bjorn Hansen – dyrektor wykonawczy ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów), odpowiedzialny za bieżące, całościowe zarządzanie agencją.

Uzyskał doktorat z teorii prawdopodobieństwa na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven w 1988 r. W 1991 r. dołączył do Komisji Europejskiej. Pracował w Europejskim Biurze Chemikaliów we Wspólnym Centrum Badawczym we Włoszech, a następnie od 2003 r. w Wydziale Chemii Dyrektoriatu Generalnego ds. Środowiska w Belgii. W latach 2007-2008 był dyrektorem operacyjnym w ECHA.

Bjorn Hansen od samego początku był zaangażowany w opracowywanie kluczowych dla przemysłu chemicznego dokumentów – rozporządzeń REACH i CLP.

„Moją wizją jest przyczynienie się do tego, by chemikalia były używane i produkowane w bezpieczny i zrównoważony sposób. W Europie będziemy mieć wiedzę na temat wszystkich chemikaliów na naszym rynku - ich właściwości, zagrożeń, klasyfikacji, oznakowania, pakowania, importu, eksportu i bezpiecznego użytkowania. Wspieramy również przemysł w usprawnianiu przepływu informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania w łańcuchu dostaw.” - mówi Hansen.

Z dyrektorem wykonawczym ECHA podczas VIII Kongresu Polska Chemia porozmawiamy m.in. o:

  • roli ECHA we wdrażaniu Strategii ds. Zrównoważonych Chemikaliów;
  • tym, jak w przyszłości będą wyglądały kwestie związane z oceną substancji, rozporządzeń unijnych REACH i CLP;
  • kwestiach dotyczących ochrony rynku europejskiego w zakresie chemikaliów.

 

Zarejestruj się bezpłatnie i wysłuchaj tej oraz innych rozmów!