ANWIL S.A. PARTNEREM GŁÓWNYM VIII KONGRESU POLSKA CHEMIA

04.05.2021

ANWIL S.A. to jedna z największych spółek w Grupie ORLEN, mająca znaczący wpływ na budowę wartości jej segmentu petrochemicznego. Powstała w 1966 roku, gdy zapadła decyzja o budowie zakładu wytwarzającego nawozy azotowe.

anwil

Firma jest ich drugim co do wielkości producentem w kraju, oferuje saletrę amonową oraz saletrzaki z dodatkiem magnezu i siarki. Obecnie roczna produkcja wynosi około 966 tysięcy ton nawozów. ANWIL jest jedynym w Polsce – producentem suspensyjnego polichlorku winylu. Jego dobowa produkcja to około 1000 ton. We Włocławku powstają także granulaty oraz płyty z PCW. W sumie produkty spółki, włączając rynek polski, trafiają obecnie do 30 krajów świata.

Spółka jest największym pracodawcą w regionie kujawsko-pomorskim – obecnie zatrudnia ponad 1600 osób i prowadzi propracowniczą politykę kadrową wedle najwyższych standardów. ANWIL w 2020 r. po raz pierwszy otrzymał tytuł Top Employer i od dwóch lat jest wymieniany w gronie najlepszych pracodawców w Polsce. Został także wybrany do grona trzech najbezpieczniejszych pracodawców w kraju.

W ANWILU ważny jest rozwój i konsekwentne myślenie o przyszłości. Obecnie realizowana jest najważniejsza dla spółki i jedna z istotnych dla Grupy ORLEN inwestycja w rozbudowę mocy produkcyjnych nawozów. Dzięki temu pojawią się 4 nowe produkty w ofercie dla polskiego rolnictwa, a krajowy rynek będzie zabezpieczony w nawozy najwyższej jakości. Już niebawem ANWIL będzie wytwarzał blisko 1,5 miliona ton nawozów rocznie, czyli niemal 50 procent więcej niż do tej pory.

www.anwil.pl