ANWIL S.A. PARTNEREM GŁÓWNYM KONGRESU POLSKA CHEMIA

07.02.2019

Z przyjemnością informujemy, że ANWIL S.A. jest Partnerem Głównym VI edycji Kongresu Polska Chemia.

ANWIL należy do grona największych i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Odgrywa istotną w rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od pół wieku – korzenie działalności Spółki sięgają 1966 roku – jest jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Przynależność do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zapewnia Spółce stabilność finansową, a współpraca z innymi spółkami Grupy – liczne efekty synergii.
Silną pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku zawdzięcza przede wszystkim najwyższej jakości produktów, zaspokajających oczekiwania klientów z kilkudziesięciu krajów świata. Jest liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych. Przewodzi krajowemu rynkowi PCW, jako jedyna firma w Polsce produkuje suspensyjny polichlorek winylu (nazwa handlowa: POLANVIL).
W dążeniu do najwyższej jakości produktów ANWIL wspiera System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001, ale przede wszystkim doświadczenie i zaangażowanie pracowników. Zespół niemal 1300 osób to największy atut ANWILU. Dobór najlepszych ludzi i rozwój ich kompetencji w ramach Spółki organizacji pozwala jej realizować ambitne plany biznesowe.