ANWIL S.A. Partnerem Głównym Kongresu Polska Chemia

14.08.2020

ANWIL S.A. to jeden z czołowych europejskich producentów nawozów azotowych i jedyny wytwórca suspensyjnego polichlorku winylu w Polsce. Bogate portfolio wysokiej jakości produktów sprawia, że chemiczna spółka z Grupy ORLEN eksportuje je do ponad 30 krajów na całym świecie.

anwil

Swoją silną pozycję na gospodarczej mapie Polski i Europy ANWIL S.A. nieustannie umacnia, biorąc pełną odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera na otoczenie. W 2019 roku firma otrzymała m.in. złoty medal International Fertilizer Association za wdrożenie programu Product Stewardship i promowanie idei SHE Excellence (Safety, Health and Environment).

W 2020 r. ANWIL S.A. dołączył do grona pracodawców spełniających najwyższe standardy w zakresie polityki personalnej według Top Employer Institute. Spółka została także laureatem nagrody "Orły Wprost" w kategorii „Lider Pracodawców Regionu Kujawsko-Pomorskiego”. Inicjatywy, które przedsiębiorstwo zrealizowało na rzecz pracowników, społeczności lokalnej, ochrony środowiska oraz budowania relacji z interesariuszami doceniło także Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opisując rekordową liczbę 18 dobrych praktyk ANWILU w ostatnim wydaniu raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Działalność spółki docenił również tygodnik „Polityka” przyznając ANWILOWI szósty już „Biały Listek CSR”.

https://www.anwil.pl