Ambasador Polski przy UE gościem specjalnym kongresu!

04.06.2021

Z przyjemnością informujemy, że kolejnym gościem specjalnym VIII Kongresu Polska Chemia będzie Andrzej Sadoś - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, Stały Przedstawiciel RP przy UE.

Andrzej Sadoś –  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, Stały Przedstawiciel RP przy UE.

Od stycznia 2018 roku pełni funkcję ambasadora RP przy Unii Europejskiej. Reprezentuje RP w Komitecie Stałych Przedstawicieli i odpowiada za prace Rad UE: ds. zagranicznych, obrony, handlu oraz pomocy rozwojowej; ds. ogólnych; ds. ekonomicznych i finansowych; ds. wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.

Andrzej Sadoś ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jest absolwentem aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Pracował na placówkach dyplomatycznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie oraz w Ambasadach RP na Węgrzech i w Szwajcarii. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, był m.in. rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyrektorem departamentu, podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w MSZ. Zastępca Ambasadora RP w Szwajcarii w latach 2008-2009, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy ONZ w Genewie w latach 2009-2012. W latach 2012-2017 szef programów w Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji z siedzibą w Genewie.

Z ambasadorem Sadosiem podczas VIII Kongresu Polska Chemia porozmawiamy m.in. o:

  • porozumieniu w sprawie prawa klimatycznego, dającego Komisji Europejskiej większe uprawnienia w polityce klimatycznej Unii,
  • polityce klimatyczno-energetycznej UE do 2030 r. w kontekście zwiększenia docelowego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • wsparciu dla polskiego sektora chemicznego w celu zachowania i wzrostu jego konkurencyjności.

 

Zarejestruj się bezpłatnie na VIII Kongres Polska Chemia!