Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
VI Kongres Polska Chemia 5-6 czerwca 2019, ORLEN Arena, Płock

Zakończenie IV Kongresu Polska Chemia

Dzien 2 2019.06.06 Godzina: 14.45 Otwarcie i zakończenie

Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Partnerzy