AGENDA

XII PANEL - Europejski Zielony Ład – jak sprostać wyzwaniom?

Godzina: 17.20
 
  • Jakie technologie mogą być skutecznym narzędziem do realizacji celów EZŁ? Które z nich są już dostępne, a które dopiero będą rozwijane? 
     
  • EZŁ - środowiskowe ambicje a technologiczne możliwości branży. 
     
  • Do 2030 r. państwa UE mus ograniczyć emisję CO2 o 55%, kluczowe są tu energetyka i przemysł energochłonny, jakie elementy trzeba mieć szczególnie na uwadze, aby było to możliwe do osiągnięcia, a które mogą stwarzać najwięcej trudności?