AGENDA

VII PANEL: #Chemia dla Przyszłości - jak skutecznie realizować inwestycje?

Godzina: 14.05
 
  • Dynamika zmian regulacji oraz stabilność i przewidywalność prawa – wpływ na proces inwestycyjny.
     
  • Od koncepcji do produkcji – wyzwania i potrzeby branży.
     
  • Zrównoważone inwestycje nowym kierunkiem rozwoju firmy?