AGENDA

IV Panel: Zrównoważona #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI

Godzina: 11.55
 
  • Najbliższe wyzwania dla branży chemicznej w ramach EZŁ – wpływ Strategii ds. Zrównoważonych Chemikaliów.
     
  • Jakie znaczenie w realizacji założeń i celów EZŁ ma krajowe otoczenie prawno-legislacyjne?  
     
  • Czy przemysł może być jeszcze bardziej zrównoważony?