AGENDA

III DEBATA STRATEGICZNA: #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI bezpieczeństwo i konkurencyjność

Godzina: 16.10
 
  • Rola sektora chemicznego w odbudowie gospodarki – bezpieczny powrót, dynamiczny rozwój.
     
  • Jakie dostrzegamy dziś zagrożenia dla naszej konkurencyjności? 
     
  • Jak chronić konkurencyjność naszych przedsiębiorstw? Co trzeba zrobić, aby stworzyć Polskiej Chemii długofalowe warunki do rozwoju?