AGENDA

II Debata Strategiczna: #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI podstawą nowoczesnej gospodarki

Godzina: 13.10
 
  • Czy możemy postawić tezę, że Polska Chemia jest filarem i kołem napędowym  rozwoju gospodarczego Polski?Które z obszarów działalności Polskiej Chemii są kluczowe dla krajowej gospodarki?
     
  • Współczesny łańcuch wartości - wpływ Polskiej Chemii na inne sektory gospodarki. 
     
  • Technologie przyszłości - jaka jest odpowiedź Polskiej Chemii na trendy społeczne i środowiskowe?