AGENDA

I DEBATA STRATEGICZNA: #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI kluczem do zielonej transformacji

Godzina: 09.30
 
  • Od czego zależy powodzenie zielonej transformacji?  

  • Odniesienie się do strategicznego znaczenia Polskiej Chemii dla krajowej gospodarki.  

  • Jaka jest prawdziwa rola przemysłu chemicznego w skutecznym przejściu Europy przez zieloną transformację?  

  • Czy możliwe jest pogodzenie ambitnych celów EZŁ z codziennym funkcjonowaniem przemysłu chemicznego?