AGENDA

09.00

OFICJALNE OTWARCIE VIII KONGRESU POLSKA CHEMIA

 

 

dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Zbigniew Leszczyński

Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A., Przewodniczący Rady PIPC

dr Grzegorz Kądzielawski

Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

09:15

Keynote speech

 

 

dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

09.25

BLOK TEMATYCZNY 1: ZIELONA TRANSFORMACJA

09.25

Gość specjalny

 
Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

09.30

I DEBATA STRATEGICZNA: #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI kluczem do zielonej transformacji

 
 • Od czego zależy powodzenie zielonej transformacji?  

 • Odniesienie się do strategicznego znaczenia Polskiej Chemii dla krajowej gospodarki.  

 • Jaka jest prawdziwa rola przemysłu chemicznego w skutecznym przejściu Europy przez zieloną transformację?  

 • Czy możliwe jest pogodzenie ambitnych celów EZŁ z codziennym funkcjonowaniem przemysłu chemicznego? 

   

   

Henryk Kubiczek

Dyrektor Centrum Badań i Analiz, Grupa Azoty S.A.

dr Adam B. Czyżewski

Główny Ekonomista, PKN ORLEN S.A.

dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Moderator: Wojciech Jakóbik

Redaktor Naczelny, Biznesalert.pl

09.55

Gość specjalny

 
dr Martin Brudermüller

Dyrektor Generalny i CEO BASF SE, Przewodniczący Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego - Cefic

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10.05

ROZMOWA Z EKSPERTEM

 

 

Józef Węgrecki

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.

Grzegorz Jóźwiak

Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych, PKN ORLEN S.A.

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10.20

I PANEL: Wodór - remedium na wyzwania XXI w.?

 
 • Jaka jest rola i znaczenie wodoru w dążeniu do zeroemisyjnej przyszłości?
   
 • Z jakich rozwiązań technologicznych możemy skorzystać już dziś, a jakie dopiero będą rozwijane? 
   
 • Jak magazynować energię z OZE? Problematyka i możliwości.
 

 

Grzegorz Jóźwiak

Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych, PKN ORLEN S.A.

Bruno Roche

Vice President, ABB Energy Industries France

Dario Guliani

Proposal & Sales Manager, KT – Kinetics Technology SpA

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10.40

Gość specjalny

 
Adam Guibourgé-Czetwertyński

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10.50

II PANEL: Potencjał Polskiej Chemii w wodorowej rewolucji

 
 • Jaką rolę Polska, trzeci europejski producent wodoru, powinna odegrać w zmianie postrzegania alternatywnych źródeł energii?
   
 • Wodór – kluczem do transformacji energetycznej, surowcowej i produktowej.
   
 • Strategia wodorowa a strategie przedsiębiorstw branży chemicznej. Czy wszystkie możliwości zostały wykorzystane? 
 

 

dr Grzegorz Kądzielawski

Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Jarosław Wróbel

Wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji, Grupa LOTOS S.A.

Piotr Naimski

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Moderator: Michał Andruszkiewicz

Counsel, Adwokat, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS

11.15

Rozmowa z ekspertem

 

 

Andrea Vena

Vice President, Maire Tecnimont Europe

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

11.25

III Panel: GOZ - Jak idee przekuć w rzeczywistość?

 
 • GOZ – gdzie jesteśmy? Recykling chemiczny – remedium czy niewiadoma? 
   
 • Co wiąże się z implementacją dyrektyw unijnych? Przepisy SUP i ROP – obawy i wyzwania.
   
 • Jakie działania proaktywne podejmuje  branża mając na uwadze odpowiedzialność za środowisko? 
 

Katarzyna Ruczka

Menadżer ds. współpracy z organami administracji publicznej i organizacjami branżowymi, Grupa Azoty S.A.

Zbigniew Warmuz

Prezes Zarządu, Synthos S.A.

Michał Łukawski

Customer Manager, Packaging & Specialty Plastics, DOW Polska sp. z o.o.

Moderator: dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

11.45

Gość specjalny

 
Bjorn Hansen

Dyrektor Wykonawczy, ECHA

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

11.55

IV Panel: Zrównoważona #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI

 
 • Najbliższe wyzwania dla branży chemicznej w ramach EZŁ – wpływ Strategii ds. Zrównoważonych Chemikaliów.
   
 • Jakie znaczenie w realizacji założeń i celów EZŁ ma krajowe otoczenie prawno-legislacyjne?  
   
 • Czy przemysł może być jeszcze bardziej zrównoważony?  
 

Olga Dzilińska-Pietrzak

Pełnomocnik Zarządu ds. regulacyjnych w zakresie energii i klimatu oraz ds. MiFID 2, Grupa Azoty S.A.

dr Agata Kruszec

Sustainability Manager, BASF Polska

Ermanno Filippi

CTO, CASALE

Valerio Coppini

Chemical Engineer, Vice President Business Development, NextChem

Moderator: dr Marcin S. Wnukowski

Partner, Squire Patton Boggs

12.20

V Panel: Chemia napędem niskoemisyjnego transportu

 
 • Jaka jest skala potrzeb w osiągnięciu zerowej emisyjności? 
   
 • W jaki sposób powinniśmy dokonywać transformacji transportowej w kraju? 
   
 • Nowoczesne materiały i rozwiązania pod kątem niskoemisyjnego transportu. 
 

 

Wojciech Kozłowski

Dyrektor Biura Rozwoju, PKN ORLEN S.A.

Konrad Wójtowicz

Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern

Krzysztof Ciak-Brzeziński

Dyrektor Oddziału Systemów Poliuretanowych Dow, odpowiedzialny za Europę Środkowo-Wschodnią i Bałkany, DOW Polska Sp. z o.o.

Moderator: dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

12.40

Rozmowa z ekspertem

 

 

Agnieszka Skorupińska

Partner, Adwokat, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

Moderator: Klaudia Kleps

Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

12.50 - 13.00

Przerwa reklamowa

13.00

BLOK TEMATYCZNY 2: ROZWÓJ I POSTĘP CYWILIZACYJNY

13.00

Gość specjalny

 

 

Marco Mensink

Dyrektor Generalny Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego - Cefic

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

13.10

II Debata Strategiczna: #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI podstawą nowoczesnej gospodarki

 
 • Czy możemy postawić tezę, że Polska Chemia jest filarem i kołem napędowym  rozwoju gospodarczego Polski?Które z obszarów działalności Polskiej Chemii są kluczowe dla krajowej gospodarki?
   
 • Współczesny łańcuch wartości - wpływ Polskiej Chemii na inne sektory gospodarki. 
   
 • Technologie przyszłości - jaka jest odpowiedź Polskiej Chemii na trendy społeczne i środowiskowe?  
 

Wojciech Satora

Dyrektor ds. Projektów Innowacji Technologicznych, Grupa Azoty S.A.

Wojciech Kozłowski

Dyrektor Biura Rozwoju, PKN ORLEN S.A.

Marcin Wasilewski

Vice President Industrial Automation, ABB (PL, CZ, HU)

Moderator: Miłosz Tomasik

Radca prawny, Local Partner, DWF

13.30

VI PANEL: Inwestycje dla przyszłości

 
 • Jednym z elementów EZŁ jest „Strategia od pola do stołu”. Jak można ocenić ten dokument? Jaki wpływ będzie miała ta strategia na Polską Chemię, a w szczególności na branżę nawozową? 
   
 • Znaczenie nowych inwestycji i jej wpływ na konkurencyjność w branży. 
   
 • Co jest niezbędne, kluczowe aby móc realizować działania inwestycyjne? 
   
 • Rozwój regionu poprzez rozwój firmy. 
 

Jacek Mendelewski

Członek Zarządu, ANWIL S.A

prof. dr hab. Witold Grzebisz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Moderator: Karol Bujoczek

Redaktor Naczelny, Top Agrar Polska

13.55

Rozmowa z ekspertem

 

 

Seung Chul Lee

President and Chief Operating Officer, Hyundai Engineering Co.,Ltd.

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

14.05

VII PANEL: #Chemia dla Przyszłości - jak skutecznie realizować inwestycje?

 
 • Dynamika zmian regulacji oraz stabilność i przewidywalność prawa – wpływ na proces inwestycyjny.
   
 • Od koncepcji do produkcji – wyzwania i potrzeby branży.
   
 • Zrównoważone inwestycje nowym kierunkiem rozwoju firmy? 
 

Grzegorz Czul

Prezes Zarządu, FLUOR S.A.

dr inż. Andrzej Ziółkowski

Prezes, Urząd Dozoru Technicznego

Moderator: dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

14.20

Rozmowa z ekspertem

 

 

dr Stefan Steinmeyer

Product Manager, Dräger

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

14.30

VIII PANEL: Cyfrowa fabryka – inteligentny przemysł

 
 • Jakie jest miejsce technologii 4.0  w  opracowywaniu nowych strategii funkcjonowania firmy? 
   
 • Optymalizacja kosztów czy bezpieczeństwo, a może badania i innowacje? Który z obszarów implementacji narzędzi 4.0 jest kluczowy? 
   
 • Czy nowoczesne technologie są kluczem do usprawnienia procesu od „pomysłu do przemysłu”?  
 

 

Zbigniew Jasiński

Wiceprezes Zarządu, FLUOR S.A.

Michał Motyka

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Dräger Polska Sp. z o.o.

Arkadiusz Sułek

Prezes Zarządu, PROZAP Sp. z o.o.

Moderator: dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk

Kierownik zespołu ds. kontaktu z rynkiem, Platforma Przemysłu Przyszłości

14.50

Rozmowa z ekspertem

 

 

Tomasz Radomski

Senior Account Manager Business Development, Honeywell Sp. z o.o.

Marta Kapała

Strategy&Marketing Manager CEE, Honeywell Sp. z o.o.

Mariusz Jaworski

Solution Architect, Honeywell

Moderator: Marcin Przygudzki

Główny Specjalista, Koordynator Projektu Chemia 4.0, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

15.00

IX PANEL: Chemia 4.0 - Nasza teraźniejszość

 
 • Zostać liderem zmian - digitalizacja szyta na miarę.
   
 • Czego potrzebują firmy, aby rozwijać technologie 4.0? 
   
 • Jakie technologie pomogą realizować cele firmy? 
 

Piotr Marczuk

Director Government Relations, Honeywell Sp. z o.o.

Daniel Filipek

EAM Sales Manager, Infor Polska Sp. z o.o.

Leszek Grochowski

Kierownik Działu Cyfrowej Transformacji, Emerson Process Management Sp. z o.o.

Moderator: Marcin Przygudzki

Główny Specjalista, Koordynator Projektu Chemia 4.0, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

15.20

X PANEL: Inwestycje w innowacje - czy to się opłaca?

 
 • Zależność pomiędzy tempem zmian a skutecznością procesów inwestycyjnych.  
   
 • Wsparcie finansowe, regulacyjne, technologiczne - które z nich jest najbardziej istotne?  
   
 • Startupy czy sprawdzone rozwiązania? W którą stronę, na chwilę obecną, inwestycje branży są najbardziej ukierunkowane?
 

 

Tomasz Węsierski

Z-ca Dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego, Grupa Azoty S.A.

Łukasz Grabiński

Dyrektor Obszaru Strategii, Rozwoju i Innowacji, ANWIL S.A.

Moderator: dr inż. Paweł Bielski

Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej

15.40

Rozmowa z ekspertem

 

 

Katarzyna Byczkowska

Prezes Zarządu, BASF Polska Sp. z o. o.

Moderator: Agnieszka Oleksyn-Wajda

Radca Prawny, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, Uczelnia Łazarskiego

15.50 - 16.00

Przerwa reklamowa

16.00

BLOK TEMATYCZNY 3: BEZPIECZEŃSTWO I KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ CHEMII

16.00

Gość specjalny

 
Andrzej Sadoś

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, Stały Przedstawiciel RP przy UE

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

16.10

III DEBATA STRATEGICZNA: #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI bezpieczeństwo i konkurencyjność

 
 • Rola sektora chemicznego w odbudowie gospodarki – bezpieczny powrót, dynamiczny rozwój.
   
 • Jakie dostrzegamy dziś zagrożenia dla naszej konkurencyjności? 
   
 • Jak chronić konkurencyjność naszych przedsiębiorstw? Co trzeba zrobić, aby stworzyć Polskiej Chemii długofalowe warunki do rozwoju?  
 

 

dr Andrzej Niewiński

Prezes Zarządu, Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN ORLEN S.A.

Joanna Pietrasik

Dyrektor naczelny ds. handlu i logistyki, KGHM Polska Miedź S.A.

Moderator: Agnieszka Skorupińska

Partner, adwokat, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, kancelaria CMS

16.35

Gość specjalny

 

 

Stanisław Bukowiec

Poseł na Sejm RP

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

16.40

Rozmowa z ekspertem

 

 

dr Grzegorz Kądzielawski

Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

16.50

XI PANEL - Europejski Zielony Ład a konkurencyjność Polskiej Chemii

 
 • Wpływ EZŁ na sytuację w branży. 
   
 • Czy cele stawiane przed Polską Chemią przez EZŁ mogą być szansą na rozwój? 
   
 • Czy działania KE w większym stopniu przyczynią się do eliminacji danych grup produktów z rynku, pogarszając stan gospodarki, czy równowaga zostanie jednak zachowana poprzez rozwój nowych „zielonych” chemikaliów? Co jest potrzebne, aby konkurencyjność i funkcjonowanie firm chemicznych zostały utrzymane? 
 

 

Olga Dzilińska-Pietrzak

Pełnomocnik Zarządu ds. regulacyjnych w zakresie energii i klimatu oraz ds. MiFID 2, Grupa Azoty S.A.

Zbigniew Warmuz

Prezes Zarządu, Synthos S.A.

dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński

Ekspert, Obszar Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A.

Moderator: dr Dominik Wałkowski

Adwokat, Partner, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp. k.

17.10

Rozmowa z ekspertem

 

 

Robert Jeszke

Kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, Koordynator Projektu LIFE Climate CAKE PL, Koordynator Projektu LIFE VIIEW 2050, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Moderator: Klaudia Kleps

Senior Ekspert, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

17.20

XII PANEL - Europejski Zielony Ład – jak sprostać wyzwaniom?

 
 • Jakie technologie mogą być skutecznym narzędziem do realizacji celów EZŁ? Które z nich są już dostępne, a które dopiero będą rozwijane? 
   
 • EZŁ - środowiskowe ambicje a technologiczne możliwości branży. 
   
 • Do 2030 r. państwa UE mus ograniczyć emisję CO2 o 55%, kluczowe są tu energetyka i przemysł energochłonny, jakie elementy trzeba mieć szczególnie na uwadze, aby było to możliwe do osiągnięcia, a które mogą stwarzać najwięcej trudności? 
 

 

Agnieszka Napierała

Starszy Specjalista ds. Innowacji, Grupa LOTOS S.A.

Paolo Mazzara

Head of Department of Proposals and Prequalification, NextChem

Aleksander Korytowski

Technical Advisor, Hydrogen Utopia / Sweco Polska

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

17.40

XIII PANEL: Bezpieczeństwo energetyczne a stabilność branży

 
 • Polityka energetyczno-klimatyczna Polski – jak transformacja odbije się na branży?  
   
 • Jak bezpiecznie przejść transformację energetyczną, jakie rozwiązania warto wziąć pod uwagę na poszczególnych jej etapach? 
   
 • Jak w naszym miksie energetycznym poradzić sobie z bezpieczeństwem energetycznym kraju? 
   
 • Potrzeby branży
 

 

Wojciech Kozłowski

Dyrektor Biura Rozwoju, PKN ORLEN S.A.

Tomasz Kosik

Dyrektor Generalny, Emerson Process Management Sp. z o.o.

Jacek Misiejuk

Dyrektor Zarządzający, Enel X Polska Sp. z o.o.

Moderator: Krzysztof Sikorski

LL.M., Radca Prawny, WKB

18.00

PODSUMOWANIE VIiI KONGRESU POLSKA CHEMIA

 

 

dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego