AGENDA

V Panel - Ludzie i wiedza niezbędnym ogniwem tworzenia innowacji

Godzina: 13.15