AGENDA

IV Panel - Rozwój Polskiej Chemii - B+I w obliczu wyzwań

Godzina: 12.50