Oglądaj VII Kongres Polska Chemia - 16 września 2020 r.

Przemysł w czasie pandemii

Jaki jest wpływ COVID-19 na polski przemysł - zwłaszcza na przemysł chemiczny?
Omówienie obecnej  sytuacji w sektorze, zagrożeń, potrzeb i aktualnych priorytetów.
Jakie nastąpiły zmiany, przemodelowania strategii i modeli biznesowych?
Jak wygląda funkcjonowanie w nowej rzeczywistości? Ocena sytuacji, wnioski i perspektywy na przyszłość.

Europejski Zielony Ład

Nowe zielone wymagania.
Jak sprostać ambitnym celom klimatycznym stawianym przez UE? Nowe strategie przemysłowe,  zielona i cyfrowa transformacja.
Priorytety polskiego przemysłu w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu.
Zielony Ład zagrożeniem, wyzwaniem czy szansą dla Polskiej Chemii?
Diagnoza – oczekiwania kontra rzeczywistość. Istota zachowania konkurencyjności Polskiej Chemii na poziomie globalnym. Kluczowe potrzeby branży we wdrażaniu elementów Zielonego Ładu.

Innowacje i kluczowe inwestycje

Co napędza innowacje? Czy regulacje są głównym motywatorem rozwoju branży i wprowadzania innowacji?
Rola i miejsce innowacji w dobie pandemii.
Czy innowacje będą skutecznym narzędziem odpowiedzi dla przyszłych wymagań unijnych?
Czego potrzebuje branża aby tworzyć nowe technologie, procesy, inwestycje?
Największe inwestycje Polskiej Chemii.

Własność intelektualna

Ludzie kluczowym elementem innowacyjnego przemysłu.
Współpraca nauka-przemysł, ocena sytuacji, aktualne potrzeby i możliwości.
Czy rozwój centrów badawczych może być zagrożeniem dla Instytutów Badawczych?
Czy innowacyjna myśl techniczna jest skutecznie chroniona?
Jak kształtować współpracę nauka-przemysł aby móc sięgać po unijne fundusze?

Bezpieczeństwo w przemyśle

Omówienie kwestii dotyczących wymagań regulacyjnych i ich wpływu na bezpieczny transport chemikaliów i dystrybucję.
Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych.
Troska o bezpieczeństwo procesowe i pracowników, przedstawienie dobrych praktyk.
Narzędzia gwarantujące bezpieczną chemię.
 

Odpowiedzialność środowiskowa

Jakie są kluczowe trendy kształtujące politykę środowiskową?
Oczekiwania i wyzwania dla branży chemicznej.
Czy krajowe regulacje odzwierciedlają unijne ambicje?
Redukcja oddziaływania na środowisko – dobre praktyki branży.
Gospodarka obiegu zamkniętego i racjonalne wykorzystanie zasobów.
Znaczenie zrównoważonego rozwoju dla branży.

Chemia 4.0

Narzędzia 4.0 codziennością czy przyszłością Polskiej Chemii?
Wpływ pandemii na rozwój i implementację rozwiązań 4.0.
Bezpieczeństwo procesowe i ochrona pracowników - znaczenie automatyzacji i digitalizacji.

Zielone inwestycje

Transformacja energetyczna – jakie są możliwości Polskiej Chemii?
Efektywność energetyczna, zielona energia, nowe surowce - koniecznością czy trendem?
Zielone technologie i inwestycje – potrzeby, źródła i możliwości finansowania.

VII KONGRES POLSKA CHEMIA już za nami

18.09.2020
16 września odbyło się największe wydarzenie w branży chemicznej, VII Kongres Polska Chemia.
Czytaj więcej

FOTORELACJA Z VII KONGRESU POLSKA CHEMIA

18.09.2020
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z VII Kongresu Polska Chemia!
Czytaj więcej

Najnowszy Magazyn Polska Chemia 2/2020 - już dostępny!

17.09.2020
Polecamy Państwa uwadze drugi w 2020 roku numer Magazynu „Polska Chemia”.
Czytaj więcej

PANDEMIA AŻ O 16 MLD PLN OBNIŻYŁA PRODUKCJĘ SPRZEDANĄ POLSKIEJ CHEMII

14.09.2020
Wartość produkcji sprzedanej Polskiej Chemii w pierwszym półroczu 2020 r. spadła aż o 16 mld PLN,
Czytaj więcej

PARTNERZY STRATEGICZNI VII KONGRESU POLSKA CHEMIA

PARTNER SPECJALNY VII KONGRESU POLSKA CHEMIA

PARTNERZY GŁÓWNI VII KONGRESU POLSKA CHEMIA

PARTNERZY VII KONGRESU POLSKA CHEMIA

PARTNERZY WSPIERAJĄCY VII KONGRES POLSKA CHEMIA

PARTNERZY MEDIALNI VII KONGRESU POLSKA CHEMIA

PATRONI HONOROWI VII KONGRESU POLSKA CHEMIA